ความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมอง

เซลล์ภูมิคุ้มกันที่เดินทางมาได้หรือไม่ ไปยังเนื้อเยื่อสมองที่ได้รับความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบมาจากไขกระดูกในกะโหลกศีรษะหรือกระดูกแข้งตัวใหญ่เป็นกระดูกขากรรไกร ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้เน้นไปที่ neutrophils ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณดังกล่าว

ผลการตรวจด้วยเมาส์แสดงให้เห็นว่าในช่วงจังหวะกะโหลกศีรษะมีแนวโน้มที่จะจัดหานิวโทรฟิลให้กับเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่ากระดูกแข้ง ในทางตรงกันข้ามหลังจากอาการหัวใจวายกะโหลกศีรษะและกระดูกแข้งตัวล่างมีจำนวน neutrophils คล้ายคลึงกับหัวใจซึ่งห่างไกลจากทั้งสองด้าน กลุ่มของ Dr Nahrendorf ยังสังเกตด้วยว่าหกชั่วโมงหลังจากมีจังหวะมีจำนวน neutrophils ในไขกระดูกกะโหลกศีรษะต่ำกว่าในไขกระดูกกระดูกไตข้อบ่งชี้ว่ากะโหลกศีรษะได้ปล่อยเซลล์ไปยังสถานที่บาดเจ็บอีกหลายแห่ง การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าไขกระดูกทั่วร่างกายไม่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย