จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการค้าเสรี

จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการค้าเสรีเป็นเวลาหลายสิบปีที่สหรัฐฯนำโดยนายทรุตป์ได้ให้เหตุผลกับอัตราภาษีศุลกากรสูงชันที่อ้างว่าการไหลเข้าของสินค้านำเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงของชาติวอชิงตันเรียกใช้ข้อยกเว้นองค์การการค้าโลกที่ไม่ค่อยนำมาใช้ซึ่งจะทำให้ประเทศต่างๆสามารถดำเนินการ “การดำเนินการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์

ด้านความมั่นคงของตน การพูดในที่ประชุมวันพุธเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ Dennis Shea เตือนถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบการระงับข้อพิพาทของ WTO เมื่อสมาชิกกำลังท้าทายมาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่จำเป็น คณะผู้แทนสหรัฐฯยังเตือนด้วยว่าการทบทวนมาตรการที่ใช้เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติจะทำให้ “ความชอบธรรม” และ “ความเป็นอยู่ได้ขององค์การการค้าโลกอย่างทั่วถึง