นักวิจัยได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครที่เป็นโรคอ้วน

การศึกษาเป็นครั้งแรกในการตรวจสอบผลของการรับประทานอาหารที่ จำกัด เวลา รูปแบบของการถือศีลอดที่ จำกัด การบริโภคอาหารเพื่อเลือกชั่วโมงในแต่ละวัน เกี่ยวกับการลดน้ำหนักในคนอ้วน เพื่อศึกษาผลของอาหารชนิดนี้นักวิจัยได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครที่เป็นโรคอ้วนจำนวน 23 คนที่มีอายุเฉลี่ย 45 ปีและดัชนีมวลกายเฉลี่ยหรือ BMI เท่ากับ 35

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. dieters สามารถกินชนิดใดและปริมาณของอาหารที่พวกเขาต้องการ แต่สำหรับที่เหลือ 16 ชั่วโมงพวกเขาสามารถดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มฟรีแคลอรี่ การศึกษาได้ดำเนินการตามผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 12 สัปดาห์