บ้านของแบบจำลองศตวรรษที่ 13

Winchester เป็นบ้านของแบบจำลองศตวรรษที่ 13 ของโต๊ะกลมตำนานของกษัตริย์อาเธอร์เป็นสถานที่ที่ประวัติศาสตร์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกับตารางข้างต้น Great Hall เป็นที่ตั้งของสิ่งประดิษฐ์จากปราสาท Winchester (ซึ่งไม่มีอยู่อีกต่อไป) ในขณะที่วิหาร Winchester ที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นยาวที่สุดในยุโรปเดินเล่นไปตามถนนที่ปูด้วยหิน

และผ่าน Winchester College ที่มีชื่อเสียงและไปตามแม่น้ำ Itchen ที่มีระลอกคลื่นเพื่อประสบการณ์ภาษาอังกฤษแบบชนบทที่ไม่เหมือนใคร เมืองนี้ยังเต็มไปด้วยอาคารแบบจอร์เจียที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเช่นอาคารที่เป็นที่ตั้งของ Hotel du Vin ดั้งเดิมซึ่งมีอายุย้อนไปถึงปี 1715