ลดจำนวนการแก้ไขนอกเป้าหมาย

อัตราความผิดพลาดของโปรตีน ABE ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ABE7.10 ในเซลล์มนุษย์ พวกเขาระบุตำแหน่งของจีโนมมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากสแกนหาข้อผิดพลาดที่เกินเป้าหมาย เทคนิคการเรียงลำดับที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเดียวกันซึ่งได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง คู่มือเจ็ดตัวซึ่งสอดคล้องกับตัวอักษรเป้าหมาย DNA เจ็ดตัวและเปรียบเทียบผลลัพธ์กับ CBE ทั่วไป

ที่ได้รับการแก้ไขสามารถตรวจจับความผิดพลาดโดยเฉลี่ย 60 ข้อผิดพลาดในจีโนมมนุษย์ทั้งหมด และที่น่าสนใจถึงแม้ว่าโปรตีนทั้งสามนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่เดียวกัน นักชีววิทยาของ IBS ยังแสดงกลยุทธ์บางอย่างเพื่อลดจำนวนการแก้ไขนอกเป้าหมาย การเพิ่ม Gs สองสามตัวในตอนท้ายของคู่มือ RNA ช่วยลดข้อผิดพลาดนอกเป้าหมายรวมถึงการใช้ Cas9 ประเภทอื่นและการส่งมอบ ABE7.10 ผ่าน ribonucleoproteins ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแทนที่จะส่งผ่านพลาสมิด